Start Grafika 2D + Scratch Kids 3D Sztuka Gier Malowanie Cyfrowe Kontakt


Klub Odkrywców Tajemnic


KidsMakeGames © 2015

Zajęcia będą miały formę zabawy, podczas spotkań dzieci będą zaproszone do zrealizowania określonej misji
detektywistycznej, której kanwą są przygody Lassego i Mai z nagradzanej serii książek „Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai”. Uczestnicy zostaną postawieni przed pewnym problemem, którego rozwiązanie będzie od nich
wymagało  uruchomienia określonych umiejętności:


Poznawczych: dzieci będą ćwiczyć swoją koncentrację, nauczą się stosować różne techniki pamięciowe, rozwiną
kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów

Emocjonalnych: dzieci nauczą się różnych sposobów relaksacji, radzenia sobie z emocjami

Społecznych: współpracy, ale też wyrażania i bronienia swojego zdania

Głównym celem będzie budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz świadomości własnych mocnych stron
i umiejętnego korzystania z nich w różnych sytuacjach.

Częścią zajęć jest też intuicyjne programowanie wizualne w programie Scratch stworzonego przez słynną politechnikę
amerykańską MIT w USA. Programowanie w Scratch uczy myśleć logicznie i rozwija kreatywność. W Scratch można tworzyć
małe historyjki, animacje, dodawać muzykę oraz tworzyć proste interaktywne gry. Zajęcia są przygotowane tematycznie tak,
aby dzieci zainteresować nauką, historią, przyrodą czy geografią. Scratch jest dostępny w języku polskim i angielskim.
Wykładowcy wprowadzają angielski powoli, ale systematycznie.
Zadania będą wzbogacone grą Minecraft. Minecraft bawi, ale też i uczy. Minecraft znalazł się już w wielu szkołach w formie
dydaktycznej. Microsoft rozpoczął akcję polegającą na dzieleniu się „projektami edukacyjnymi” tworząc serwis education.minecraft.net.


PROWADZĄCY:

EWA ZARZYCKA, psycholog, pracuje w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, wspiera też wolontariuszy
i pacjentów w ramach działalności w Fundacji Dobrze Że Jesteś, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów
m.in. z zakresu technik uczenia się i rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ukończony kurs Racjonalnej
Terapii Zachowania.


Kontakt i zapisy:

JAROSŁAW KOWALCZYK

+48 733 80 66 85

info@KidsMakeGames.com